מדפסת + בטריה + קישוריות

/מדפסת + בטריה + קישוריות
­

Officejet 100 Mobile Printer+battery

CYRH מדפסת ניידת עם בטריה וקישורית Bluetooth