Project Description

כללי
HP יצרן
Officejet 100 Mobile Printer+battery דגם
מערכת הדפסה
הזרקת דיו תרמית של HP טכנולגיות הדפסה
HP PCL 3 משופרת שפות רגילות
‎192 MHz‏ מהירות המעבד
עד 500 עמודים מחזור הדפסה (חודשי) A4
עד 1.5 עמודים לדקה מהירות הדפסה (צבע) איכות מיטבית A4
עד 1.5 עמודים לדקה מהירות הדפסה (שחור) איכות מיטבית A4
עד 5.2 עמודים לדקה מהירות הדפסה (צבע) איכות רגילה A4
עד 7.7 עמודים לדקה מהירות הדפסה (שחור) איכות רגילהA4
עד 18 עמודים לדקה מהירות הדפסה (צבע) איכות טיוטה A4
עד 22 עמודים לדקה מהירות הדפסה (שחור) איכות טיוטה A4
עד 600x600dpi מופק (בעת הדפסה ממחשב) איכות הדפסה (שחור)
עד ‎4,800 dpi ממוטבת בעת הדפסה ממחשב ו-‏‎1,200 dpi קלט איכות הדפסה (צבע)
טיפול בנייר/ חומרי הדפסה
מזין ל-‏50 גיליונות טיפול בנייר / הזנה
A4‏ (‎210 x 297 מ"מ), A5‏ (‎148 x 210 מ"מ), A6‏ (‎105 x 148 מ"מ), B5‏ (‎176 x 250 מ"מ), C6‏ (‎114 x 162 מ"מ), DL‏ (‎110 x 220 מ"מ), ‎100 x 150 מ"מ (עם או ללא לשונית לתלישה/חיתוך) גודלי חומרי הדפסה רגילים
‎76.2 x 101.6 עד ‎215.9 x 355.6 מ"מ גודל חומר הדפסה מותאם אישית
נייר (דיו, צילום, רגיל), כרטיסים (ברכה, כרטיסייה), מעטפות, מדבקות, שקפים סוגי חומרי הדפסה נתמכים
מאפייני הרחבה
1 2.0 USB
PictBridge + Bluetooth קורא כרטיסים
מידות ומשקל
2.5 ק"ג משקל המוצר
‎340.21 x 163.8 x 80.5 מ"מ ממדי המוצר
תאימות מערכות הפעלה
Windows® 7; Windows Vista® (x32 and x64); Microsoft® Windows® XP תאימות מערכות הפעלה
אחריות
שנה משך האחריות
מעבדות HP סוג האחריות